Kerstin Hjerpe

Leg psykolog  Leg psykoterapeut  Handledare 

Arbetat i 20 år som anställd psykolog inom kommuner och Region Skåne

Privatpraktiker på heltid sedan 2000

Har avtal med Region Skåne PDT psykodynamisk terapi inom vårdvalet  Remisskrav

Högkostandskort och därefter frikort