Kerstin Hjerpe

Leg psykolog  Leg psykoterapeut  Handledare 

Arbetat i 20 år som anställd psykolog inom kommuner och Region Skåne

Privatpraktiker på heltid sedan 2000

Bedriver psykoterapi på psykodynamisk grund med stöd av objektrelationsteori 

Har även utbildning i neuropsykologi , KBT och ACT