Mottagning & Priser

 

Har uppdrag för:

PDT psykodynamisk psykoterapi
Vårdavtal Region Skåne - Remisskrav.

Falck Healthcare AB
http://www.falckhealthcare.se

Lunds universitet, institutionen för psykologi
www.lu.se
Utbildningsterapi för studerande på psykologprogrammet.

Ramavtal med Kommunförbundet Skåne
Chefshandledning och Processhandledning.
http://kfsk.se/

Privat sökande, kostnad 800,-/besök.
 


  
I min mottagning arbetar jag med:

Psykoterapier, utbildningsterapier, anhörigterapier.

Handledning, individuell och grupp.

Processinriktad handledning och problembaserad handledning.