Behandling med psykologisk metodPsykoterapi är en psykologisk metod för att behandla 
t ex psykiska och psykosomatiska störningar. 

Till detta har jag ett synsätt som lägger vikt vid 
sambandet hjärna - beteende.

Handledning
som ett sätt att övervinna hinder i arbete.
Mentortree